امتحان جغرافیا و ........

بابای بنده خدای من باید همه ی کتاب جغرافی رو بکنه توی مغزم!!!!خندهخنده

ومثل همیشه برای 20 باید تا کی بیدار باشم !!!!خمیازهخمیازه

 دعا کنین زود تموم شه !!!لبخند

تا یه دیدار و پست دیگهبای بایچشمک

/ 1 نظر / 15 بازدید
دریا

سلاااااااااااااااااااااااااام![قلب] بچه برو زودتر درستو بخووووووووووووووووووووون! دارم عصبانی میشما![عصبانی]