سلاااااااام لطفا این لوگو رو تو وبتون بذاری!

<!-- start logo cod off http://daryanameh.persianblog.ir/ --><p align="center"><p align="center"><a href="http://daryanameh.persianblog.ir/" target="_blank"><img border="0" src="http://axgig.com/images/09898568306594838547.gif"  width="120" height="240" alt="دریا نامه"></a></p><!--finish logo cod off http://daryanameh.persianblog.ir/ -->

<!-- start logo cod off http://daryanameh.persianblog.ir/ --><p align="center"><p align="center"><a href="http://daryanameh.persianblog.ir/" target="_blank"><img border="0" src="http://axgig.com/images/09898568306594838547.gif"  width="120" height="240" alt="دریا نامه"></a></p><!--finish logo cod off http://daryanameh.persianblog.ir/ -->

/ 10 نظر / 9 بازدید
سمانه

ممنون که بالاخره سر زدی راستی سفارشاتو هم آماده میکنم

سمانه

سلاام به سفارش شما عکس اسب تووبم گذاشتم بیا ببین

سمانه

ممنون که به وبم اومدی اون سفارشای دیگت را انجام میدم

سمانه

فوزیه جوووون راستی سفارش بعدی شما آماده است عکس جوجو بیا وبم ببین نظر یادت نره ها